ПРОФИЛ

"Ел Проект" е проектански колектив, специализиран в проектирането на външни и вътрешни електрически инсталации.
Стремим се да предложим съвременни проектни решения с високо качество и иновативен подход към реализицията на проектите.
Проктите ни следват изискванията на инвеститора, общоприетите стандарти и задължителните нормативни уредби.

ДЕЙНОСТ

1. Проектиране на електричски инсталации в сгради
- Всички видове електроинсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради.
- Всички видове електрически табла за офисно, жилищни и промишленно строителство.
- Интериорно осветление с моделиране на 3D модел на помещенията.

2. Проектране на слаботокова инсталация.
- Пожароизвестителни системи
- Звинчево домофонна система
- Системи за изграждане на "ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОМ"

3. Проектиране на външни кабелни линии
- Изготвяне на Специализирана план схема към ПУП.

4. Проектиране на Фотоволтаични централи.
- Изготвяне на работни проекти част "Електрическа"
- Изготвяне на проекти част "Технологична"
- Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство - Съгласно изискванията на Наредба №16-27.

5. Енергиен Мениджмънт
От 2012г. екипа разработва проекти за енергиен мениджмънт в промишлени предприятия
Няма публикации.
Няма публикации.